• Med Statoil MasterCard får du 50 øre i drivstoffrabatt i hele desember!

  • Fylt 1000 l drivstoff de siste 12 mnd og registrert MasterCard i Statoil EXTRA? Da er Statoilkoppen din! Klikk her.

  • 25 % rabatt på merkevarer med Statoil MasterCard

  • Overføre penger til konto

    Du har mulighet til å overføre inntil 40.000 kroner fra Statoil MasterCard til bankkontoen din.

  • Gode rabatter på dekk og service

Statoil MasterCard gir deg rabatt, bonus & mye mer.


Søk om kort

Drivstoffrabatt

Minimum 30 øre rabatt fra første liter på 450 statoilstasjoner i Norge, våre 1-2-3 automater og Best-stasjoner. Fyller du over 2500 liter i løpet av 12 måneder, økes rabatten til 40 øre.

Bonus

Fyll 500 liter drivstoff og få 1% bonus på kjøp utenfor Statoil*. Fyll minimum 1000 liter i løpet av 12 mnd, og få i tillegg Statoilkoppen.

Statoilkoppen og Statoil EXTRA

Fyller du 1000 liter drivstoff i løpet av 12 måneder, spanderer vi Statoilkoppen. Du får også automatisk alle fordeler som gis gjennom Statoil EXTRA.